Chính sách bảo mật

- Chính sách bảo mật này nhằm giúp bạn hiểu về cách website thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình thông qua việc sử dụng trang web, bao gồm mọi thông tin có thể cung cấp thông qua trang web khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận thông tin liên lạc từ Akiko, hoặc khi bạn mua sản phẩm, dịch vụ, yêu cầu thêm thông tin dịch vụ từ Akiko

- Bằng việc đọc và/hoặc khi trao cho Chúng tôi các thông tin cá nhân nghĩa là bạn đã đồng ý cho Chúng tôi được thu thập, sử dụng thông tin cá nhân như được nêu tại Chính sách này. Thông qua Chính sách bảo mật thông tin này Chúng tôi muốn bạn hiểu rõ mục đích thu thập thông tin, phạm vi sử dụng thông tin của bạn chỉ nhằm phục vụ cho quyền lợi của bạn khi mua sắm tại website của Chúng tôi.

- Cụ thể, những dữ liệu cá nhân mà Akiko có thể thu thập bao gồm:

●        Họ tên khách hàng.

●        Địa chỉ email;

●        Ngày tháng năm sinh;

●        Địa chỉ thanh toán hoặc giao nhận hàng hóa;

●        Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán

●        Số điện thoại;

●        Giới tính;

●        Thông tin về mạng của bạn và những người và tài khoản mà bạn có tương tác;

●        Hình ảnh hoặc âm thanh hoặc video;

●        Dữ liệu truyền thông hoặc liên lạc, ví dụ như các tùy chọn nhận thông tin quảng cáo từ chúng tôi hoặc các bên thứ ba của bạn, tùy chọn phương tiện liên lạc và lịch sử thông tin liên lạc với chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, và các bên thứ ba khác;

●        Thông tin sử dụng và giao dịch, bao gồm chi tiết về lịch sử tìm kiếm, giao dịch, quảng cáo và nội dung hiển thị mà tương tác với Nền Tảng, cũng như các sản phẩm và dịch vụ có liên quan của bạn;

●        Dữ liệu về địa điểm

●        Bất kỳ thông tin nào khác về người dùng khi người dùng đăng nhập để sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi, và khi người dùng sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng, cũng như thông tin về việc người dùng sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi như thế nào; và

●        Dữ liệu tổng hợp về nội dung người dùng sử dụng.

- Chia sẻ thông tin:

Akiko biết rằng thông tin về bạn là một phần rất quan trọng trong việc kinh doanh và Akiko sẽ không được bán, trao đổi cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Akiko sẽ không chia sẻ thông tin của bạn trừ những trường hợp cụ thể sau đây:

  • Để bảo vệ Akiko và các bên thứ ba khác: Akiko chỉ đưa ra thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ, của Akiko và các bên thứ ba khác.
  • Theo yêu cầu pháp l‎ý từ một cơ quan chính phủ hoặc khi Akiko tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp l‎ý.
  • Trong những trường hợp còn lại, Akiko sẽ có thông báo cụ thể cho bạn khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ‎ý‎ từ phía bạn như cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị vận chuyển.

 

Kết quả tìm kiếm cho